Jdi na obsah Jdi na menu
 


nabor mladeze do FCB

13. 11. 2006

Nábor mládeže

Nábor nových talentů probíhá celoročně ve všech kategoriích přípravek.
Jednotlivé ročníky jsou průběžně doplňovány.
Minimální věk pro nábor do přípravky je 5 let.
Uchazeči jsou vybíráni na základě motorických testů.
Nábory probíhají ve sportovní areálu FC Baník Ostrava při ZŠ J.Šoupala 1609 v Ostravě-Porubě.

Bližší informace podá:
p. RADOVAN MORONG, mobilní telefon: 739 522 353
Info také na: www.zssoupala.cz
 

TRÉNINKOVÝ PROCES
Probíhá od září do června
Členské příspěvky činí:

- věková kategorie 8.-11. let - 100,- Kč/měsíc po celý tréninkový rok, tj. 1000,- Kč/rok
- věková kategorie 12. - 15. let - 100,- Kč/měsíčně pouze pro období zimních měsíců, tj. 500,- Kč/rok
- předškolní věk a věkové kategorie od. 16. let - bez členských příspěvků

Mimoškolní tréninkový proces
Sportovní centrum FC Baník Ostrava, a.s. při ZŠ J.Šoupala v Ostravě-Porubě
Pro trénink jsou využívány:
- 2 travnaté plochy
- 1 minihřiště s umělým povrchem 3. generace
- školní tělocvična
- gymnastický sál
- přilehlý lesopark
Kategorie starších přípravek trénují 3-4x týdně, kategorie mladších přípravek 2-3x týdně.
Všechny přípravky hrají mistrovskou soutěž v minikopané. V minulé sezóně reprezentanti FC Baník Ostrava zvítězili v kategoriích starších i mladších přípravek.

Tréninkový proces v rámci školní výuky
Hráči navštěvují ZŠ J.Šoupala. Součástí výuky je povinně volitelný předmět Pohybové a sportovní aktivity (PSA). Výuka PSA je zaměřena na všestranný rozvoj (gymnastika, úpolová cvičení, míčové hry, plavání...).
Tréninkový proces navazuje na školní výuku. Probíhá v areálu FC Baník Ostrava při ZŠ J.Šoupala 1609 pod vedením profesionálních trenérů.
Sportovní třídy mají přímou návaznost na Sportovní centrum mládeže FC Baník Ostrava, a.s., úzce spolupracuje se Sportovním gymnáziem v Ostravě i dalšími středními školami
Stručný přehled náplně činnosti jednotlivých věkových kategorií

Předškoláci + žáci 1. a 2. tříd
- trénink 1-2 týdně
- možnost využití školní družiny
- soutěž v minikopané, turnaje, zahraniční zájezdy

Dětí 3.- 5. sportovních tříd FC Baník Ostrava
- 4 hodiny TV týdně
- možnost využití školní družiny
- soustředění
- soutěž v minikopané, turnaje, zahraniční zájezdy

Dětí 6.- 9. sportovních tříd FC Baník Ostrava
- 5 hodin TV týdně
- možnost využití školní družiny pro 6. a 7.ročník
- nejvyšší republikové soutěže žáků
- soustředění
- lyžařský výcvik
- krajská reprezentace

 

PROGRAM VÝCHOVY PŘÍPRAVKY:
V šesti až osmi jsou mladé adepti vychováváni k přátelství, vzájemné spolupráci a příslušnosti k mužstvu. Jsou jim zprostředkovávány základy hygienických návyků. Samozřejmá je všestranná stimulace pohybových schopností, základní koordinace
a učení nejnutnějších pravidel kopané.
V oblasti specializace je pozornost soustředěna na nácvik základních herních dovedností, které se uplatňují v soutěži v minikopané v počtu 7:7 s brankářem.
Ve starší kategorii přípravek ve věku od 9 do 10 let je navazováno na předešlé období a je cíleně rozvíjena soutěživost, ctižádost a schopnost překonávat nepříznivé pocity. Rozvoj techniky a samostatného rozhodování je podporován míčovými hrami. Od této kategorie začíná cílený trénink brankářů. Mužstva se učí jednoduchým herním kombinacím a takticky řeší základní standardní situace např. roh či vhazování. I nadále hrají soutěž v minikopané.

MLADŠÍ ŽÁCI:
Mladší žáci jsou součástí intenzifikace sportovních tříd. Velká pozornost je věnována spolupůsobení hráč-trenér-škola-rodina. Důraz je kladen na rozvoj variabilního využití individuální techniky a koordinace, hlavně dolních končetin. Cíleně, se zaměřením do budoucna, jsou vyučovány základy taktiky. V mužstvu se žáci učí naplnit své vydobyté sociální role a nést zodpovědnost za své chování ve hře i v šatně. Hra je již na regulérním fotbalovém hřišti v počtu 11:11.

STARŠÍ ŽÁCI:
Kategorie pubertálního věku je specifická a je zaměřena na zvládání všech náročných tréninkových úkolů, včetně způsobu života. Hráči jsou vedeni k samostatnosti, tvořivosti, zodpovědnosti a samostatnému řešení životních problémů. Při tréninku jsou dovednosti přibližovány v pohybových řetězcích s důrazem na dynamickou techniku a její stabilizaci. Z hlediska taktiky je cílem hráče naučit řešit složité herní situace, jak v obranné, tak v útočné fázi. V rozestavení 4-4-2 se učí zaujímat postavení účelné k pohybu míče. Technika jednotlivce je již rozvíjena ve spojení s taktikou (rychle, ekonomicky a efektivně umět řešit herní situaci). Roste podíl kondiční přípravy v tréninku a význam regenerace. V této kategorii se vždy 2 - 5 hráčů účastní reprezentace v krajských výběrech.

 


PROFIL ČINNOSTI KLUBU V OBLASTI MLÁDEŽNICKÉ KOPANÉ

I.
Obecné informace

FC Baník Ostrava zabezpečuje rozvoj mládežnické výkonnostní kopané. Věnuje se celoroční přípravě dětí a mládeže ve věkové kategorii od 6 do 18 let v rámci pravidelných tréninků, soustředění a účasti na utkáních a turnajích ve fotbale.
FC Baník Ostrava si klade za cíl pracovat s co možná nejširší základnou dětí a mládeže, nejen z důvodu systematického vyplnění jejich volného času, ale také z důvodu vytvoření podmínek pro jejich maximální rozvoj ve výkonnostní kopané vedoucí k úspěšné reprezentaci města Ostravy i České republiky.
FC Baník Ostrava celoročně připravuje děti a mládež ve věkové kategorii od 6 do 18 let v rámci pravidelných tréninků, soustředění a účasti na utkáních a turnajích domácích i mezinárodních.
V oblasti výchovy talentované mládeže lze v souvislosti s FC Baník Ostrava hovořit o tradici. Jedná se o pyramidový systém výchovy s širokou základnou vedoucí od přípravek k vrcholovému fotbalu. Výběr talentů je v přípravkách prováděn již od 6 let věku. Jsou zde rozvíjeny pohybové schopnosti a herní dovednosti.
FC Baník Ostrava disponuje sportovními třídami při ZŠ J. Šoupala v Ostravě - Porubě. Příprava přechází z žákovských kategorií do dorosteneckých. Přes juniorský tým se pak hráči dostávají k vrcholovému fotbalu a to do I. fotbalové ligy, na jejíž špici je následně národní reprezentace České republiky.
Systém práce s mládeží a její výchovy je vzorový a často přebírán jinými kluby. Úspěšní reprezentanti klubu, města i republiky vyšly právě z široké přípravné základny FC Baník Ostrava.
Jména současných reprezentantů působících v řadách FC Baník Ostrava j sou uvedena níže.
Z hráčů, kteří byli vychováni v FC Baník Ostrava a nyní působí v zahraničních soutěží jmenujme Milana Baroš (Aston Villa), Václav Svěrkoš (Borussia Mönchengladbach), Marek Jankulovski (AC Milán), Michal Papadopulos (Bayer 04 Leverkusen), Tomáš Galásek (1. FC Norimberk), Jan Laštůvka (Fulham FC).

II.
Mezinárodní turnaje pořádané FC Baník Ostrava: "Memoriál Evžena Hadamczika" a "Zlatý kahan"

V obou případech se jedná o mezinárodní turnaje ve fotbale mládeže pořádané FC Baník Ostrava již několik desítek let. Dlouholeté zkušenosti pořadatelů přivedly soutěže mezi nejprestižnější nejen v České republice, ale též v rámci fotbalové Evropy. Svou kvalitou si získaly popularitu mezi zahraničními kluby v družebních městech Ostravy, Drážďanech či Jeně, hostí nejlepší mládežnická mužstva z Maďarska, Slovenska a Polska. Pravidelnými účastníky jsou též Francouzi, Rusové či Italové. Mezinárodní zkušenost získaná při soutěžích tohoto typu v žákovském a juniorském věku se prokazatelně podílí na výsledcích další práce s mládeží, na jejímž konci stojí jména jako Baroš, Galásek, Řepka a další, kteří účastí na zmíněných turnajích získávali své první mezinárodní zkušenosti a významně reprezentují svůj sport a své město i nadále.
Turnaj kategorie dorostenců do 18 let "Zlatý kahan" je vždy přehlídkou nastupující fotbalové generace a mnohých reprezentantů České republiky ve své věkové kategorii. Koná se pravidelně v červenci. V případě "Memoriálu Evžena Hadamczika" jde o halový turnaj žáků do 11 let a jsou mu vyhrazeny tři dny v měsíci listopadu.
Výsledky FC Baník Ostrava v posledním ročníku výše uvedených soutěží:
Zlatý kahan 3. místo
Memoriál E. Hadamczika 1. místo

III.
Výsledky v domácích soutěžích mládežnických kategorií za uplynulé tři roky

Přípravka
Sezóna Starší přípravka Mladší přípravka
2002/2003 1. místo 1. místo
2003/2004 1. místo 1. místo
2004/2005 1. místo 1. místo
2005/2006 1. místo 1. místo
Celkově v této kategorii reprezentuje 7 družstev, z nichž nejtalentovanější hráči postupují do žákovských, dorosteneckých a juniorských soutěží. Jejich výsledky jsou uvedeny níže a velmi úzce souvisí s dobrými základy získanými v přípravě

Žáci
Sezóna Starší A žactvo/Mladší A žactvo Starší B žactvo/Mladší B žactvo (MSŽL) (KP)
2002/2003 4./3. místo 1./2. místo
2003/2004 2./2. místo 1./2. místo
2004/2005 2./2. místo 1./1. místo
2005/2006 2./3. místo 5./2. místo

Dorost
Sezóna Starší A dorost/Mladší A dorost Starší B dorost/Mladší B dorost (ČPP) (MSDL)
2002/2003 1./1.. místo 2./1. místo
2003/2004 3./3. místo 3./1. místo
2004/2005 3./2. místo 3./2. místo
2005/2006 9./1. místo 3./2. místo

IV.
Nominace a účast v národní reprezentaci

Reprezentace ČR do 16 let: Musilo, Kaizar
Reprezentace ČR do 17 let: Hejda, Dostál, Kraut, Pelán, Coufal
Reprezentace ČR do 18 let: Grussmann, Christu, Kosňovský, Mokrohajský, Wojnar, Řezník
Reprezentace ČR do 19 let: Přecechtěl, Vrťo, Zawada, Mičola, Ficek, Ganaj
Reprezentace ČR do 20 let: Zapalač, Pavlík, Petr, Mucha, Juroszek, Špiller, Dutka
Reprezentace ČR do 21 let: Buček, Tomašák, Varadi, Rajtoral

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář